Penny wijst je de weg!

Preventie is een breed onderwerp en gaat verder dan de geboortezorg. Ook in de zorg voor jeugd en het sociaal domein wordt hier hard aan gewerkt. Daarom hebben we Penny gevraagd om je de weg te wijzen. Penny doorloopt alle fases voor tijdens en na zwangerschap en geboortezorg. Ze laat je zien welke landelijke richtlijnen en hulpmiddelen er al zijn ontwikkeld. Ook wijst ze je de weg naar preventie-initiatieven per provincie of levensfase

Landelijk beleid
Regionaal
Per levensfase

Een zo goed mogelijke start voor ieder kind!
Dat willen we toch allemaal?

Als geboortezorgprofessional vind je op deze website de beschikbare informatie over preventie voor, tijdens en na de zwangerschap. We verzamelen hier alle initiatieven die te maken hebben met een goede start voor elk kind.

Juist in de periode voor, tijdens en na de zwangerschap valt er veel te winnen met goede preventie. Een zo goed mogelijke start voor elk kind in Nederland, leidt voor mensen tot een gezonder en gelukkiger leven. In deze en de volgende generatie! Voor Nederland als geheel levert een goede start veel maatschappelijk en ook financieel rendement op.

Door als professionals in de geboortezorg goed samen te werken met elkaar, de verbinding te zoeken met het sociaal domein en de zorg voor jeugd en van elkaar te leren, zorgen we samen voor een kansrijke start voor elk kind!

Heb je zelf een mooi voorbeeld?

Werk je zelf actief aan preventie rondom de geboorte? Of ken je een mooi voorbeeld waar we van kunnen leren? Vertel het dan aan Penny zodat zij kan helpen deze kennis te delen.

Ik heb een voorbeeld